top of page
מדיניות החזרות וביטולים

רכישה בכרטיס אשראי

רק גולשים מעל גיל 18 רשאים לרכוש טובין באתר, ובתנאי שהם בעלי אמצעי התשלום שיפורטו באתר מעת לעת.

הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לרכישה הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך הרכישה, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.

רכישה באמצעות כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות ספק שירותי סליקה ובאחריותו, ולא על ידי מנהלת האתר. ספק שירותי הסליקה (חברת "פלאקרד" ו/או "משולם") פועלת באתר מאובטח המאושר על ידי חברות האשראי. מנהלת האתר אינה שומרת פרטים מזהים על אופן ופרטי הסליקה. פרטים אלה נשמרים באופן בלעדי אצל ספק הסליקה ובאחריותו.

 

ביטול עסקה

היצירות הנרכשות מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל.

 

מאחר וידוע לגולש כי לאחר משלוח הקובץ אליו אין אפשרות להעבירו חזרה כך שלא יישאר אצל הגולש, הרי שהגולש לא יבקש לבטל את העסקה ו/או החזר כספי לאחר משלוח הקובץ כאמור.

במקרה של תקלה בקובץ שאינה מאפשרת שימוש בו, ישלח לגולש קובץ חליפי.

 

רכישה של ספר פיזי

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר.
מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

אפשר לרכוש את הספר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
רכישת הספר באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד או אפליקציה מאובטחת והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

 

במקרה של ביטול העסקה, התשלום המקורי על הספר יוחזר ללקוח.
אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס לספרים שנרכשו דרך אתר זה. סגול הוצאה לאור לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אספקה והובלת המוצר

סגול הוצאה לאור תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקים.
סגול הוצאה לאור לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
משלוח הספר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי ההוצאה לאור.
מחיר הספר אינו כולל את עלות המשלו אלא אם כן צוין אחרת..

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי הספר, ניתן לפנות אל משרדי ההוצאה לאור במייל המצויין או בטלפון 035740113.

 

אחריות ושירות

האחריות לספר מכסה פגמים מהותיים בגוף הספר אשר נגרמו על ידי ההוצאה לאור.
האחריות לספר ניתנת לתקופה של שבוע מיום הרכישה.
האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית של הספר ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות חנות האתר של סגול הוצאה לאור. 

סגול הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
הסעד הבלעדי לכל ספר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל להחלפה של הספר הפגום. 

החבות הכוללת של סגול הוצאה לאור ביחס לכל ספר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של הספר הפגום.

 

מדיניות פרטיות

 

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מגולשי האתר במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של סגול הוצאה לאור.

 

סגול הוצאה לאור לא תמסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין גולש באתר לבין סגול הוצאה לאור; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה ספק כי גולש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסגול הוצאה לאור ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

חלק מהשירותים הניתנים באתר לרבות ביצוע רכישות של מוצרים המוצעים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי אודותיך לרבות פרטים מזהים, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכו'. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל שירותים אלו ו/או לבצע רכישות של מוצרים באתר. לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר ו/או לצורך ביצוע רכישות באתר, מעבירה סגול הוצאה לאור את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטיים, לרבות גופים מסחריים, ספקים, בהתאם לסוג השירות הניתן לך באתר ו/או המידע הנדרש על מנת לספק לך את השירות ו/או המוצר אותו ביקשת או רכשת, בהתאם לעניין. סגול הוצאה לאור לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים במידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי סגול הוצאה לאור ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך ו/או בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף. יובהר כי מדיניות הפרטיות של סגול הוצאה לאור לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

 

סגול הוצאה לאור תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שנמסר על ידי הגולש.

bottom of page